Međimurska priroda predstavlja prvi videozapis na tematiku invazivne strane vrste – crvenouhe kornjače
14.06.2024. 12:38h

Kako donedavni kućni prijatelj, postaje neprijatelj u prirodi Međimurja? U trgovinama za kućne ljubimce donedavno se kupovala crvenouha kornjača (Trachemys scripta), kao malena jedinka. Za nekoliko godina ona naraste do 30 cm, i tada postaje prevelika briga za vlasnika. Ljudi je potom često bacaju u prirodu gdje negativno utječe na zavičajne vrste, prije svega na barsku kornjaču.

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode započela je 1. rujna prošle godine s provođenjem projekta „Zlikovci u prirodi", a tijekom ove, 2024. godine, u fokusu je upravo crvenouha kornjača. Djelatnici Međimurske prirode će se kroz ovaj projekt usmjeriti na kontrolu širenja populacija četiri invazivne strane vrste u Međimurju: žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera), prava svilenica (Asclepias syriaca), Mantegacijeva šapika (Heracleum mantegazzianum) i već spomenute crvenouhe kornjače (Trachemys scripta). Ona se može vrlo jednostavno prepoznati po nekoliko jasno vidljivih detalja: crvenoj ili žutoj pruzi iza oka koja se pruža do grla, nizu tankih prugica na bradi, udovima i repu, te tamnim nepravilnim mrljama na trbušnoj strani oklopa.

Opazite li crvenouhu kornjaču na području Međimurske županije dojavite nalaz međimurskim čuvarima prirode. Kontakt osoba je Ivana Horvat (095 307 11 07).

U svibnju ove godine započela je medijska kampanja s ciljem upoznavanja javnosti s naglaskom na problematiku crvenouhe kornjače koja je invazivna strana vrsta. Stoga, Međimurska priroda predstavlja prvi od četiri video zapisa. Pogledajte ga!