Predsjednik Uprave Tegre Kolarić o tijeku radova na rekonstrukciji prometnice Čakovec - Novo Selo Rok
12.06.2024. 11:10h

Predsjednik Uprave Tegre, Ivan Kolarić, uslijed velikog interesa javnosti, uputio je priopćenje vezano uz tijek radova na rekonstrukciji prometnice Čakovec – Novo Selo Rok. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Svjesni smo činjenice da su stanovnici Novog Sela Rok i okolnih mjesta koji svakodnevno putuju predmetnom prometnicom nestrpljivi, no smatramo kako bi još veće nezadovoljstvo nastalo otvaranjem prometnice uz regulaciju prometa mobilnim semaforima, naizmjenično jednim prometnim trakom jer bi tako vozila u koloni čekala dulje nego da voze po trenutnim obilaznim pravcima.

Naime, ovo je gradilište kompleksne i kompletne rekonstrukcije prometnice koja se sastoji od mijenjanja kompletne geometrije ceste u visinskom i položajnom smislu jer projekt predviđa podizanje kvalitete kolničke konstrukcije primjereno modernom prometu i težinama vozila, izradu pješačko-biciklističke staze, te kompletne cestovne odvodnje i odvodnje oborinskih voda koje gravitiraju prometnici.

Dakle, gotovo da nema ni jednog metra trase, a da se ona ne prilagođava novom projektu. Zbog izvođenja raznovrsnih radova kojima se zadire u cijelu širinu trase ceste, nemoguće je kvalitetno izvoditi radove pod prometom, a da ne govorimo o sigurnosnim aspektima za izvođače, ali ponajprije za vozače i vozila koji bi morali manevrirati u relativno skučenom prostoru, okruženom radnim strojevima i radnicima odnosno limitiranim prostorom zbog iskopa za betonske propuste, poprečnim spojevima oborinske odvodnje, materijalom za izradu dvije linije rubnjaka (na prometnici i stazi)…

Zbog navedenog smatramo da bi privremenu regulaciju trebalo izvesti na najmanje 3 odsjeka po otprilike 500 metara udaljenosti, što bi neminovno dovelo do stvaranja kolona, a istovremeno bi nama usporilo dinamiku izvođenja radova za oko 40% od optimalnog.

Molimo da javnost uzme u obzir da su radovi započeli u zimskom periodu kada vremenski uvjeti ograničavaju pojedine vrste radova, remete optimalno organizaciju i tehnološki redoslijed izvođenja uz navedeno posljednjih 40-ak dana radimo pod stalnim nepovoljnim vremenskim uvjetima uzrokovanih jakim kišama u kratkom periodu, a svi korisnici ove prometnice znaju da je ona smještena u svojevrsnom slivnom području oborina s okolnog terena.

Kao na svakom sličnom projektu i na ovom se tijekom izvođenja javlja potreba za više i naknadnim radovima koji iziskuju dodatne tehničke i organizacijske resurse.

Ujedno javnosti skrećemo pozornost da se radovi izvode sukladno Prometnom elaboratu privremene regulacije prometa br. NI-09/2024-P. Postojala je i druga puštanje prometa putem semafora, no ta mogućnost opravdana je u slučajevima kada su zadovoljeni svi kriteriji privremene regulacije prometa, a to su prije svega sigurnosni aspekti zaštite na radu, zadovoljenje kriterija tehnologije izvođenja radova, sigurnost sudionika u prometu te vremenski uvjeti koji uvelike utječu na posljednje dvije komponente.

Na osnovi navedenog na gradilištu nisu stečeni uvjeti za sigurno prometovanje putem privremene regulacije prometa semaforima stoga ovim putem molimo sve korisnike spomenute dionice za razumijevanje i strpljenje, a sve kako bismo u primjerenom roku i kvaliteti priveli radove kraju bez ulaska u nepotrebne sigurnosne rizike za sudionike u gradnji i korisnike."

TEGRA d.o.o.

predsjednik Uprave

Ivan Kolarić, dipl. ing. geod.