Obavijest mještanima Ferketinca i Novakovca
05.06.2024. 12:39h

Načelnik Općine Podturen Perica Hajdarović uputio je obavijest mještanima  Novakovca i Ferketinca, su djelatnici Međimurskih voda d.o.o. obišli sva domaćinstva na području obuhvata – "Izgradnja kanalizacije naselja Ferketinec i Novakovec". 

S obzirom da neki mještani nisu bili kod kuća kada su djeltanici Međimurskih voda obilazili naselje NOVAKOVEC i FERKETINEC molimo mještane da se do 15.06. 2024. jave u Međimurske vode d.o.o kako bi dogovorili način i mjesto priključenja svoje nekretnine na sustav odvodnje te ujedno sklopili Ugovor o priključenju.

Za sva kućanstva, a za koja se vlasnici neće javiti do navedenog datuma kako bi dogovorili način i mjesto priključenja svoje nekretnine na sustav odvodnje, izvesti će se samo izvod do parcele bez šahta i to pozicioniran u os kolnog ulaza 1 m ispred ulične ograde odnosno 1 m ispred međe.

Zbog toga što smo rokovima ograničeni do kad trebamo dostaviti Izvođaču svu potrebnu dokumentaciju odnosno skice budućih priključaka, a sve u cilju što manjeg stvaranja nepotrebnih nejasnoća oko samih priključaka u fazi gradnje, nepotrebnih troškova i gubljenja vremena kod izgradnje kućnih priključaka ponovnim vraćanjem Izvođača na lokaciju i sl., molimo vašu pomoć i suradnju oko svega navedenog.

Kasnije kada će se vlasnik htjeti spojiti na sustav odvodnje, trebati će podnijeti zahtjev za priključenje Međimurskim vodama te podmiriti preostale troškove za priključenje na sustav odvodnje ( cijev + šaht s poklopcem)