Uspostava redovnih mjera obrane od poplave na rijeci Muri
04.06.2024. 07:32h

Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i Dravu Varaždin, donio je dana 4. lipnja 2024. godine, u 06:10:30 sati, rješenje o USPOSTAVI REDOVNE obrane od poplava na rijeci Muri za dionice A.33.19 i A.33.20. za Sektor A, branjeno područje 33.

Branjeno područje je:

A.33.19 r. Mura; desna obala od Podturna do granice sa SLO, rkm 54 + 000-78+960

A.33.20 r. Mura; lijeva obala , rkm 65+900-66+200 ; 68+000-70+700 ; 71+400-76+600

Vodostaj rijeke Mure na vodomjeru Mursko Središće prešao je +380 cm u 06:10 sati, uz tendenciju daljnjeg porasta.